بایگانی ماه: بهمن 1394

ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه ارزیابی کیفی و ارجاع کار سال۹۴

نظر به ابلاغ بخشنامه شماره ۳۰۵۹۳/۹۴ مورخ ۵/۳/۱۳۹۴ رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار به اطلاع می رساند، شرکت های پیمانکاری که دارای گواهینامه معتبر هستند، نیازی به مراجعه به سامانه ساجات برای بروزآوری ظرفیت مجاز خود ندارند (به استثنای درج کارهای جدید).

حدنصاب معاملات سال ۹۴

حد نصاب معاملات سال ۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ – تصویب کرد: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری […]

دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی

دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای ویرایش سوم شماره: ۱۵۸۷۶۴/۹۴  مورخ: ۱۳/۰۷/۱۳۹۴ از آنجایی که طبق ماده ( ۲۰ ) قانون برگزاری مناقصات، دستگاه های مناقصه گزار ملزم به انتشار روش بررسی قیمت و ارزیابی مالی در اسناد مناقصه هستند، این دستورالعمل به استناد بند« ث» […]

ضرایب منطقه ای سال ۱۳۹۴

دانلود ضرایب منطقه ای سال ۱۳۹۴ به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی، موضوع ماده ( ۲۳ ) قانون برنامه و بودجه، و نظام فنی و اجرایی کشور(مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران)، « جدول های ضریب های منطق های کارهای پیمانکاری » از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که به تصویب شورای عالی […]

معرفی تعدادی از نشریات کاربردی

دوستان در این پست قصد دارم تعدادی از نشریات نظام فنی و اجرایی کشور رو معرفی کنم که آشنایی با این نشریات برای هر کسی مفید خواهد بود. نشریه شماره ۱۵۱ راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن (تیرچه کرمیت ۱۳۸۱) دانلود با حجم ۸۸۱ کیلوبایت نشریه […]