بایگانی ماه: اردیبهشت 1392

فعال کردن ماکرو در اکسل

نحوه فعال کردن ماکرو در اکسل ۲۰۰۷و۲۰۱۰ برنامه اکسل را اجرا کرده و بر روی Office Button کلیک کنید. با انتخاب Excel Options صفحه زیر ظاهر میشود بعد از کلیک بر روی دگمه Trust Center Settings با صفحه زیر روبرو خواهید شد طبق شکل ادامه دهید. بعد ازاینکه گزینه چهارم Enable All Macros ( Not… […]

ذخیره و اجرای فایل های حاوی ماکرور

ذخیره فایل اکسل حاوی برنامه در اکسل ۲۰۰۷ اگر فایل خود را با پسوند XLSX ذخیره نمایید ، تمامی برنامه های (ماکروها) یا به عبارت صحیح تر تمامی ماژولها پاک می شوند. در واقع این اقدام امنیتی اکسل ۲۰۰۷ است که فایل حاوی یک برنامه وِیژوال بیسیک را با پسوند XLSA ذخیره می کند.