بایگانی ماه: مهر 1389

نقشه معماری ۴ طبقه

نقشه معماری یک ساختمان ۴ طبقه در ادامه این پست از دفتر فنی پروزه های عمرانی  نقشه معماری یک ساختمان ۴ طبقه شامل پلان، برش و نما که در زمینی به ابعاد ۸×۱۶ مترطراحی شده است برای دانلود قرار دادیم امید وارم که ازین پست استفاده لازم را ببرید .

نقشه معماری و سازه

نقشه معماری و سازه یک ساختمان ۳ طبقه در این پست از دفتر فنی پروزه های عمرانی  نقشه یک ساختمان سه طبقه  شامل پلان معماری و نقشه های سازه ای  که در زمینی به ابعاد ۵×۱۴ متر طراحی شده است را برای دانلود قرار دادیم. امید وارم که از این پست استفاده لازم را ببرید.

نقشه ساختمان ۶ واحدی

نقشه معماری یک ساختمان ۴ طبقه ۶ واحدی  در این پست از دفتر فنی پروژه های عمرانی  نقشه یک ساختمان ۴ طبقه که در زمینی به ابعاد ۱۴×۱۵ می باشد را قرار دادیم  که هر طبق آن شامل ۲ واحد است و نقشه شامل پلان ، برش و نما می باشد امیدوارم که استفاده لازم […]

نقشه ساختمان ۴طبقه

نقشه معماری یک ساختمان ۴ طبقه در ادامه این پست نقشه معماری یک  ساختمان ۴ طبقه  شامل پلان،برش و نما که در زمینی به ابعاد ۶*۱۸ متر طراحی شده است برای دانلود قرار دادیم این نقشه جزء نقشه های با دهانه کوچک می باشد . که امید وارم مفید واقع شود. سطح زیر بنا : […]

بخشنامه بیمه قراردادپیمانکاری

موضــوع : دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاری شـماره بـخشنـامه : ۱۳۹۶۰۲-۱۰۱ تاریخ ابـلاغ : ۱۳۸۳/۰۸/۰۲ تاریخ اجـرا : ۱۳۸۳/۰۸/۰۲ تاریخ تصـویب : ۱۳۸۳/۰۸/۰۲ دانلود : بخشنامه دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاری

بخشنامه راهنمای مناقصه

بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران به شماره ۱۰۱.۹۵۵۷۹ مورخ ۱۳۸۴.۵.۲۶
موضوع : راهنمای مناقصه
به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور، به پیوست، راهنمای مناقصه همراه با ویرایش انگلیسی آن، از نوع گروه سوم، ابلاغ می شود.
شامل: دستورالعمل شرکت در مناقصه و دعوتنامه و فرمهای مناقصه