دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی

دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای ویرایش سوم

شماره: ۱۵۸۷۶۴/۹۴  مورخ: ۱۳/۰۷/۱۳۹۴

analiz

از آنجایی که طبق ماده ( ۲۰ ) قانون برگزاری مناقصات، دستگاه های مناقصه گزار ملزم به انتشار روش بررسی قیمت و ارزیابی مالی در اسناد مناقصه هستند، این دستورالعمل به استناد بند« ث» ماده ۳۰ آیین نامه اجرائی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات (مصوبه شماره ۱۰۸۹۷۲ /ت۳۲۹۶ ه ۵/۹/۱۳۸۵ هیات محترم وزیران) و نظام فنی و اجرائی کشور (مصوبه شماره ۳۳۴۹۷ ه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران) به منظور اعمال رویه واحد، زمینه سازی رقابت صحیح تر، در تعیین قیمتهای متناسب پیشنهادی بندهای « الف »و« ز» ماده ( ۲) قانون برگزاری مناقصات و همچنین پایش و بررسی پیشنهادهای قیمت پیمانکاران، در هفت صفحه و دو پیوست، برای بهره برداری در مناقصات حوزه کارهای پیمانکاری به عنوان راهنما ابلاغ میشود.

دانلود دستور العمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی


خرید آنلاین نرم افزار تعیین دامنه قیمت متناسب پیشنهادیبرچسپ ها :

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *