کتاب آموزش msp

دانلود کتاب الکترو نیکی آموزش مایکروسافت پروجکت

کتاب آموزش مایکروسافت  پروجکت به زبان شیرین فارسی در593 صفحه.

این کتاب مرجعی کامل برای آموزش مایکرو سافت پروجکت می باشد. ادامه مطلب