قرارداد

دانلود انواع فرم های قراردادهای پیمانکاری

دوستان و همراهان گرامی در این پست نمونه فرم خام انواع قرارداهای پیمانکاری جزء را قراردادم فرم های که در هر کارگاه عمرانی مورد نیاز است امید وارم نهایت استفاده رو ببرید. قرارداد شـــــــــــــــــــــــــــــــرح فــــرمــــت     p d f فـــرمــــت    r  a  r فرم خام قرارداد آرماتوربندی لینک اول دانــــــلود لینک… [Read More]

بخشنامه بيمه قراردادپيمانکاري

موضــوع : دستورالعمل بيمه پروژه‌ها، در قراردادهاي پيمانکاري شـماره بـخشنـامه : 139602-101 تاريخ ابـلاغ : 1383/08/02 تاريخ اجـرا : 1383/08/02 تاريخ تصـويب : 1383/08/02 دانلود : بخشنامه دستورالعمل بيمه پروژه‌ها، در قراردادهاي پيمانکاري… [Read More]