دانلود انواع فرم های قراردادهای پیمانکاری

قرارداد
دوستان و همراهان گرامی در این پست نمونه فرم خام انواع قرارداهای پیمانکاری جزء را قراردادم فرم های که در هر کارگاه عمرانی مورد نیاز است امید وارم نهایت استفاده رو ببرید. [caption id="attachment_2328" align="aligncenter" width="347"] قرارداد[/caption] شـــــــــــــــــــــــــــــــرح فــــرمــــت     p d f فـــرمــــت    r  a  r فرم خام قرارداد آرماتوربندی لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد آسانسور لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد آسفالت لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد اسکلت فلزی لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد بتن ریزی لینک اول ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :

بخشنامه بيمه قراردادپيمانکاري

موضــوع : دستورالعمل بيمه پروژه‌ها، در قراردادهاي پيمانکاري شـماره بـخشنـامه : 139602-101 تاريخ ابـلاغ : 1383/08/02 تاريخ اجـرا : 1383/08/02 تاريخ تصـويب : 1383/08/02 دانلود : بخشنامه دستورالعمل بيمه پروژه‌ها، در قراردادهاي پيمانکاري ...

ادامه مطلب

برچسپ ها :