خانه » بایگانی برچسب: ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری

بایگانی برچسب: ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری

ضوابط شهرداری-معماری

ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه 2.5 متر قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه 4.5 متر قرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه 7 متر طول مورد نیاز جهت پارکینگ 5 متر ...

ادامه مطلب »