ساختمان با مصالح بنایی

دانلود نقشه ساختمان بامصالح بنایی

نقشه يك ساختمان دو طبقه با مصالح بنايي

اين نقشه براي چاپ در ابعاد كاغذ a4تنظيم شده است.

ادامه مطلب