نرم افزار آنالیز بها و برآورد قیمت

Analiz-Jadval5
معرفی نرم افزار آناليز بها و برآورد قيمت دانا (سطح حرفه ای) مقدمه: همانطور كه  مستحضر هستيد برآورد و پيشنهاد قيمت يكي از مهمترين بخشهاي يك پرو‍ژه به شمار مي آيد چه بسا عدم پيشنهاد قيمت مناسب موجب ضرر دهي پروژه براي پيمانكاران شده است. هدف ما از ارائه اين نرم افزار  مهيا كردن برنامه اي است كه توسط آن امر برآورد و پيشنهاد قيمت بصورت تخصصي و دقيق تر انجام شود. در اين نسخه از برنامه سعي نموديم حدالمكان نظرات و خواسته ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :

نحوه ارائه تجریه بها با پیشنهاد قیمت

Analizvapishnahad
دستور العمل نحوه ارائه تجریه بها با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکارانپیوست بخشنامه شماره 4951/54- 5453/102 مورخ 77/09/09 ازآنجا که پیمانکاران باید قیمت پیشنهادی خود را برای انعقاد  قرارداد ، با توجه به این نوع  کار ، محل اجراء ، نرخ های متعارف روز و سایر شرایط موثر در قیمت تهیه و تسلیم نمایند و از طرفی ملاک انتخاب پیمانکار از طرف کارفرما ، در نظر گرفتن قیمتهای معقول و منطقی از این طریق تجزیه بهای توجیهی است ، این ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :