دانلود انواع فرم های قراردادهای پیمانکاری

دوستان و همراهان گرامی در این پست نمونه فرم خام انواع قرارداهای پیمانکاری جزء را قراردادم فرم های که در هر کارگاه عمرانی مورد نیاز است امید وارم نهایت استفاده رو ببرید.[caption id="attachment_2328" align="aligncenter" width="347"] قرارداد[/caption]شـــــــــــــــــــــــــــــــرح فــــرمــــت     p d f فـــرمــــت    r  a  rفرم خام قرارداد آرماتوربندی لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلودفرم خام قرارداد آسانسور لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلودفرم خام قرارداد آسفالت لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلودفرم خام قرارداد اسکلت فلزی لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلودفرم خام قرارداد بتن ریزی لینک اول ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :

بخشنامه بيمه قراردادپيمانکاري

موضــوع : دستورالعمل بيمه پروژه‌ها، در قراردادهاي پيمانکاري[caption id="attachment_8107" align="aligncenter" width="300"] بیمه قراردادهای پیمانکاری[/caption]شـماره بـخشنـامه : 139602-101تاريخ ابـلاغ : 1383/08/02تاريخ اجـرا : 1383/08/02تاريخ تصـويب : 1383/08/02 دانلود : بخشنامه دستورالعمل بيمه پروژه‌ها، در قراردادهاي پيمانکاري ...

ادامه مطلب

برچسپ ها :