فعال كردن ماكرو در اكسل

نحوه فعال كردن ماكرو در اكسل 2007و2010 برنامه اکسل را اجرا کرده و بر روی Office Button کلیک کنید.با انتخاب Excel Options صفحه زیر ظاهر میشودبعد از کلیک بر روی دگمه Trust Center Settings با صفحه زیر روبرو خواهید شد طبق شکل ادامه دهید.بعد ازاینکه گزینه چهارم Enable All Macros ( Not… ) انتخاب نمودید بر روی OK کلیک کنید سپس اکسل را ببندید و دوباره باز کنید به این ترتیب ماکرو فعال شده و برنامه آماده کار است. ...

ادامه مطلب

برچسپ ها :