کتاب آموزش مایکروسافت پروجکت

MicroSoft-Project
دانلود کتاب آموزش مایکروسافت پروجکتمایکرو سافت پروجکت یکی از محصولات شرکت مایکروسافت است و یکی از انتخاب ها در مدیریت و کنترل پروژه می باشد البته نرم افزار های دیگری نیز برای این منظور وجود دارند که هر یک دارای قابلیت های ویژه ای می باشند ولی نرم افزاری که بخصوص در ایران عمومیت بیشتری پیدا کرده است همین نرم افزار مایکروسافت پروجکت می باشد.کتاب آموزش مایکروسافت  پروجکت به زبان شیرین فارسی در593 صفحه مرجعی کامل برای آموزش و یادگیری ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :