نحوه ارائه تجریه بها با پیشنهاد قیمت

دستور العمل نحوه ارائه تجریه بها با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

پیوست بخشنامه شماره 4951/54- 5453/102 مورخ 77/09/09

ازآنجا که پیمانکاران باید قیمت پیشنهادی خود را برای انعقاد  قرارداد ، با توجه به این نوع  کار ، محل اجراء ، نرخ های متعارف روز و سایر شرایط موثر در قیمت تهیه و تسلیم نمایند و از طرفی ملاک انتخاب پیمانکار از طرف کارفرما ، در نظر گرفتن قیمتهای معقول و منطقی از این طریق تجزیه بهای توجیهی است ، این دستور العمل تهیه شده تا با توجه به نکات مندرج در آن نسبت به تکمیل جدول های پیوست از طرف مهندسان مشاور و پیمانکاران اقدام شود .

1- مهندسان مشاور ، یا واحدهایی که مسولیت تهیه اسناد مناقصه را به عهده دارند پس از درج مقادیر کار در فهرست بها و برآورد هزینه اجرا، اطلاعات مربوط به برآورد را در جدول های 1 تا 4 پیوست این دستور العمل در محل های پیش بینی شده به ترتیب زیر درج نمایند :

1-1- ابتدا ردیف های فهرست بها یا فهرست بهای مورد عمل در برآورد هزینه اجرای کار ، به صورت مجموعه ای به ترتیب نزولی بهای کل ردیف با احتساب ضرایب فهرست بها به جزء ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، در جدول 1 مرتب می شود .

یادآوری :بهای کل ردیف هایی که برای اجرای کامل یک قلم از کار به یکدیگر وابسته هستند ، مانند ردیفهای اضافه بها ، باید با بهای کل ردیف های اصلی جمع و با شماره و شرح ردیف ، در جدول 1 وارد شوند .

1-1-1- از جدول یا شده ردیف هایی که به ترتیب دارای بالاترین بهای کل هستند تعدادی انتخاب می شوند که در مجموع ، حداقل 65 درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار کورد نظر را شامل می شوند .

1-1-2- ردیف های انتخاب شده به شرح بند ( 1-1-1 ) به تفکیک رشته ( فهرست بها ) ترتیب فصل و ردیف در جدول 2 درج می شوند .

1-2-اطلاعات مربوط به فصل های مورد عمل در برآورد ، توسط مهندس مشاور و اطلاعات متناظر مربوط به پیشنهاد ، توسط پیمانکار ( با توجه به توضیح زیر جداول ) به تفکیک در جدول 3 درج می شود .

تبصره ) تعداد ردیفهایی مه باید از طرف پیمانکار برای آنها تجزیه بها تهیه شود ، در ستون نهم جدول 3 از از طرف مهندس مشاور با توجه به اهمیت ردیف از نظر مبلغ آن در جدول 2 مشخص شده تعیین می شود و پیمانکار یاید برای آن تعداد ردیف در هر فصل که ار نظر بهای کل ردیف بالاترین رقم را دارند طبق بند 1-4 این دستور العمل تجریه بها تهیه نمایند ، تعداد این ردیفها حداکثر 40 است .

1-3- با استفاده از اطلاعات درج شده در جدول 3 ، جدول 4 متناسبا توسط مهندسان مشاور و پیمانکار تکمیل می گردد  و

1-4- برای تکمیل جدول 5 باید نکات زیر رعایت شود :

1-4-1- در ستون یهای واحد در قسمت مصالح ، نرخ مصالح در محل تامین آن درج می شود .

1-4-2- در قسمت حمل ، هزینه های بارگیری مصالح ، حمل از تامین تا انبار کارگاه و بار اندازی درج می شود در مورد مصالحی که مشمول پرداخت هزینه حمل مازاد هستند و این ردیف در فصل دیگری قراردارد هزینه حمل مازاد ، در این قسمت وارد نشده ، و در جدول 5 دیگری به طور جداگانه در ج خواهد گردید .

2- پیمانکاران باید برای ردیفهایی که در جدول 2 تعیین شده است . تجریه بهاتی اقلام کار را به روشی برای تهیه پیشنهاد قیمت خود به کار برده اند به شرح جدول 5 تهیه نمایند در صورتی که پیمانکار در تجزیه بهای خود ، یک ردیف تجریه بها ، برای مجموعه ای از چند ردیف یک فصل تهیه نموده باشد ، درج آن درجدول 5 به شرط آنکه شماره ردیفهای معادل آن از جداول 2، در محلی که در جداول 5 پیش بینی شده است درج شود ، بلامانع است اگر پیمانکار در روش تجزیه قیمت خود ، برای اقلامی از کار ، از نرخ های رایج کارگاهها برای هزینه تمام شده دستمزد یا ماشین آلات استفاده نماید ، انعکاس مبلغ جمع نیروی انسانی و جمع ماشین آلات در محل مربوط در جدول 5 کافی است و نیازی به درج مقدار و بهای هر یک از عوامل نیروی انسانی یا ماشین آلات به تقکیک نیست ، ولی در مورد مصالح و حمل ، در تفکیکی و اقلام ضروری است.

3- جدولهای تکمیل شده 2 تا 5 را باید به پیمانکار پیشنهاد دهنده مهر و امضاء کند و برای تسلیم به دستگاه اجرایی ، در پاکت « ب »  اسناد  مناقصه قراردهد پیشنهادهای فاقد جدولهای تکمیل شده ، مردود شناخته می شوند .

4- تعیین برنده مناقصه بر مبنای آئین نامه تعیین برنده مناقصه و اصلاحات بعدی آن خواهد بود

و کمیسون مناقصه ، در اجرای ماده 8 آیین نامه تعیین برنده مناقصه از مدارک موضوع این دستور العمل ، برای تعیین مناسبترین پیشنهاد استفاده می نماید .

5- در مواردی که تصویب پیشنهاد قیمت به عهده مراجعی از قبیل شورای فنی استانها می باشد ، باید مدارک موضوع این دستور العمل برای کارهای مشمول ، ضمیمه درخواست دستگاه اجرایی ، برای مراجع یاد شده ، ارسال شود .

6- اسناد مدارک این دستور العمل ، قابل استناد در پیمانها نیست و درج آنها در اسناد مدارک پیمانها مجاز نمی باشد .

7- در کارهایی دارای قیمت پایه هستند ، دستگاه اجرایی نتایج درج شده در جدول های پیوست این دستور العمل را در مورد پیشنهادی که مناسب تشخیص می هد به دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان برنامه و بودجه ارسال می نماید .

8- این دستور العمل در کارهای زیر کاربرد دارد

8-1 کارهایی که دارای فهرست بهای واحد پایه هستند

8-2 کارهایی که فهرست بهای واحد پایه ندارند و فهرست بهای واحد تهیه شده برای آنها ، مشابه فهرستهای پایه دارای فصل بندی است .

9- اجرای این دستور العمل برای کارهایی که به روش ترک مناقصه ارجاع می شوند نیز الزامی است.

جداول بخشنامه فوق بصورت نرم افزار طراحی شده است که از طریق فروشگاه سایت ارائه شده است.

معرفی برنامه های گروه آنالیز و پیشنهاد قیمت

دانلود  نشریه 4951-54-5453-102

۱ نظر

 • hossein civil

  با سپاس از زحمات شما
  صمیمانه ارزو دارم من هم بتوانم به سایت شما خدمتی کنم
  و اما خواهشی دارم
  نسبت به مسایل دفتر فنی و امور مورد انجام در این قسمت نمونه کارهایی در سایت به آموزشی و رایکان قرار دهید تا ما هم با این همور آشنایی پیدا کنیم

 • نوشتن نظر

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *